Kartsevo Stables
Конноспортивный комплекс Карцево
Конноспортивный комплекс Карцево
Благотворительный Фонд помощи конникам «ВАНЯ»

Ymke Maaike fan Kartsevo — родословная

Tsjalle 454 sport-elite + pref Mintse 384 sport Leffert 306 sport + pref Tamme 276
Bontsje ster + pref
Jieldou ster + pref + prest Lammert 260 pref
Wieskje ster
Welmoed fan Fjildsicht ster + pref + prest Brandus 345 sport + pref Reitse 272 sport + pref
Hoogheid ster
Hadewich fan Fjildsicht ster + pref + prest Jurjen 303
Teatske fan Fjildsicht ster + pref
Tjalda Hiekje ster Brend 413 sport Brandus 345 sport + pref Reitse 272 sport + pref
Hoogheid ster
Meta van de Strubbenhof ster Doeke 287
Jovanka ster + pref
Hiekje van Maarhuizen ster Naen 264 pref Ferdinand 252
Truus model + pref
Tynke ster Kasper 229
Fimkje